گروه حقوق در سال 1372 با هدف‌ تأمین‌ و تربیت نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز حقوقی منطقه وكشور در محل دانشكده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌ دانشگاه ‌فردوسی‌ مشهد ایجاد گردید. در سال‌تحصيلي‌ 78 رشته علوم سیاسی نیز در راستای تحقق اهداف فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تربیت نیروی متخصص در این حوزه ایجاد شده و زمینه تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی مستقل را فراهم ساخت. در سال 1393 دانشکده حقوق و علوم سیاسی رسماً تأسیس گردید.این دانشکده در حال حاضر با سه گروه حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق خصوصی و گروه علوم سیاسی فعال ودر هر سه گروه در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری دانشجو می پذبرد. در حال حاضر تعداد دانشجویان این دانشکده در مقاطع مختلف تحصیلی ‌824 نفر دانشجوي‌ دختر و پسر هستند که در دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ،كارشناسي‌ ارشد و دکتری مشغول به تحصیل می باشند، که از این تعداد، 172 نفر دانشجوی بین الملل بوده که بیشترین تعداد دانشجوی خارجی در بین دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. دانشجويان‌ اين‌ دانشكده‌ با گذراندن‌ يك‌دوره‌ آموزشي‌ چهار ساله‌ (در 8 نيمسال‌تحصيلي‌) با اخذ درجه کارشناسی در حقوق‌ و علوم سياسي دانش‌آموخته‌ مي‌شوند. زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌ای موجود 2تا3 سال می‌باشد. تعداد دانش‌آموختگان‌ دانشكده‌ از بدو تأسيس‌ تاكنون‌ حدود 3323 نفر در مقاطع ‌مختلف‌ تحصيلي‌ و در رشته‌هاي‌ ‌ فوق بوده ‌است‌

نام رشته مقاطع تحصیلی موجود هر رشته
حقوق کارشناسی
حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
حقوق خصوصي کارشناسی ارشد
حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری
حقوق خصوصی دکتری
علوم سیاسی کارشناسی– کارشناسی ارشد
روابط بين‌الملل کارشناسی ارشد
علوم سیاسی(مسائل ایران) دکتری
علوم سیاسی(گرایش سیاسی) دکتری

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی