رشته حقوق خصوصي با سابقه اي طولاني در نظام آموزش عالي ايران بر مطالعه ي يكي از مهمترين و پركاربردترين شاخه هاي دانش حقوق متمركز است. اين رشته حقوقي در ايران به دليل بهره مندي و تكيه بر ميراث ارزشمند فقه اماميه و توجه به تأثير فرهنگ اسلامي ايراني بر ضوابط حقوق خصوصي ايران از يك سو و پايش تحولات جهاني در حوزه اقتصاد، بازرگاني، فناوري و فرهنگ و در نتيجه تلاش براي حل چالشهاي حقوقي جديد در دنياي امروز از سوي ديگر، از جذابيت و اهميت چشمگيري برخوردار است.

        گروه حقوق خصوصي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به پرورش دانشجويان مستعد و علاقمند به اين رشته مي پردازد.

 

اعظم انصاری

سمت :  مدیر گروه

تحصيلات : دکتری حقوق

تلفن: 38806351

وبگاه شخصی: aansari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

maboodi 1 

 

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی