رشته علوم سیاسی 

الف)- دوره کارشناسی:

رشته علوم سیاسی براساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف  تربیت کارشناس در این رشته و آموزش و پژوهش در علم سیاست در سال 1378 تاسیس گردید. اعتلای علم سیاست، اعتلای ارزشهای اصیل انسانی، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز وزارتخانه ها و سازمانهای عمومی از دیگر اهداف این دوره می باشد. تعداد واحد درسی این دوره 136 واحد می باشد.


 برنامه هشت نیمسال تحصیلی کارشناسی علوم سیاسی 


ب)- دوره کارشناسی ارشد:

دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی با هدف زمینه سازی علمی برای ارتقای دانش و آگاهی سیاسی دانشجویان این رشته شکل گرفته وبا توجه به جایگاه خاص خراسان رضوی در ارتباط با خراسان شمالی و جنوبی و میزان تأثیر بخشی آن برسیاست  منطقه ای ایران در منطقه آسیای میانه و افغانستان، دوره مزبور می تواند جهت تربیت کادر اجرایی استان به ویژه در عرصه های سیاسی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا نماید. تعداد واحدهای درسی این دوره 32 واحد است.


 برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 برنامه درسی کارشناسی ارشد روابط بین الملل


سید احمد فاطمی نژاد

سمت :  مدیر گروه

تحصيلات : دکتری روابط بین الملل

تلفن: 38806352

وبگاه شخصی:a.fatemi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

 
bd648c41 2356 410e a995 399c1864f90b

 

 

 

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی