با سلام و احترام،

   پيرو نامه 2783 مورخ 1401/01/29 و با توجه به مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 1401/01/15، به اطلاع مي رساند آموزش و آزمون هاي دانشجويان بين المللي مقيم خارج از كشور، با توجه به ملاحظات كنسولي، در نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400بصورت غير حضوري مي باشد.

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی