به مناسبت 9دی ،روز بصیرت ومیثاق با ولایت،مستند گیلن باره ،در دانشکده حقوق و علوم سیاسی فردوسی با حضور جمعی از دانشجویان اکران شد.

 

 

34567

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی