جلسه دفاع از پايان نامه دفاع رساله دكتري آقاي سیدایمان رضوی رشته علوم سياسي گرايش اندیشه های سیاسی

عنوان:

بازخوانی فلسفه سیاسی افلاطون با بهره‌گیری از نظریه استعاره مفهومی-مطالعه موردی: پولی‌تئیا و قوانین-

 

ارائه کننده: سیدایمان رضوی

استاد راهنما:

 جناب آقاي دكتر سیدحسین اطهری

اساتید مشاور:

جناب آقاي دكتر سیدمحمدعلی تقوی
 
جناب آقاي دكتر مهدی نجف زاده

اساتید داور:

جناب آقاي دكتر روح اله اسلامی

جناب آقاي دكتر ولی عبدی

جناب آقای دکتر مرتضی منشادی

جناب آقاي دكتر محمد تقي قزلسفلي  


زمان: ساعت 16 روز  شنبه  1402/11/28

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی