جلسه دفاع از پايان نامه دفاع کارشناسی ارشد آقای سجاد نصاری پور رشته علوم سياسي

 

عنوان:

                                                                                 بررسی نقش افکار عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:

                                                    مطالعه موردی فناری هسته‌ای                                                     

ارائه کننده: سجاد نصاری پور

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر فاطمه محروق

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر مرتضی منشادی

اساتید داور:

جناب آقاي دكتر سیدحسین اطهری

جناب آقاي دكتر سیداحمد فاطمی نژاد


زمان: ساعت 10 روز یک شنبه  1402/11/29

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی