و بررسی مشکلات دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

با حضور هیئت رئیسه دانشکده و دانشجویان در روز دوشنبه 21 اسفند 1402 ، ساعت 12 تا 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.

در این جلسه صمیمی ابتدا یکی از دانشجویان به نمایندگی بقیه دانشجویان ، به بیان  پیشنهادات و انتقادات و مشکلات آموزشی رشته حقوق پرداخته و سپس معاونین و مدیر گروه ها به پاسخ به سوالات و انتقادات دانشجویان پرداختند.

 

 

Untitledخهعهغع

 

 

123

 

Untitledoiu

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی