در روز سه شنبه 21 فروردین 1403 که مصادف با آخرین شب ماه مبارک رمضان بود،ضیافت افطاری ساده ای به همت دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار گردید.در این مراسم افطاری صمیمی جمعی از دانشجویان و اساتید و ریاست و معاونت  دانشکده حضور به هم رساندند.

 

 ت

 

Untitledض

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی