✅چهارمین میزگرد فردوسی های فعلا مجرد

👤 با حضور:
 خانم دکتر مسعودی، روانشناس و کارشناس خانواده و ازدواج 
🔹میهمان ویژه:  خانم نجار

📆 چهارشنبه ۵ ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
📍دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

Untitledمجردای فردوسی

 

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی