🔹متن نامه دکتر میرزائی به شرح زیر است:
همکاران محترم

🔻 دانشگاه‌های ما، به عنوان حافظان آموزش عالی و آزاداندیشی، باید به عنوان سنگری جهت تبادل آزاد نظرات و ایده‌ها عمل کنند. ما در دانشگاه فردوسی مشهد، عمیقاً احساس می‌کنیم که باید نگرانی خود را نسبت به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز دانشگاه‌ها علیه جنگ غزه، و به طور مشخص تر، اقدامات و سیاست‌های بی‌رحمانه اسرائیل ابراز کنیم.

🔻اقدامات خشنی که برای خفه کردن گفتمان آکادمیک در مورد این مسائل مهم حقوق بشری انجام شده است، عمیقاً نگران کننده است. این نه تنها قداست و حرمت آزادی آکادمیک را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بلکه مانع تلاش جمعی‌ ما برای دستیابی به حقیقت و عدالت می شود.

🔻با توجه به تأثیر مخرب جنگ بر زندگی انسان‌های بی‌گناه، از جمله کودکان، این وظیفه اخلاقی ما است که اقداماتی را که حقوق بشر را نقض می کند، محکوم کنیم، و در مورد این نگرانی‌های فوری و حیاتی جهانی، گفت‌و‌گوی باز را تشویق کنیم. به عنوان آموزگاران، ما باید از آرمان صلح و عدالت دفاع کنیم و اطمینان حاصل کنیم که جوامع دانشگاهی ما فضای امنی برای تحقیق انتقادی و حمایت [از آرمان‌ صلح و عدالت] هستند.

 🔻ما از همه دست اندرکاران می خواهیم که قاطعانه از این اصول حمایت کنند، تا بر تعهد خود نسبت به آزادی اندیشه و کرامت انسانی مجدداً تاکید کنیم.

 با احترام و دعوت به اقدام،

 پروفسور مسعود میرزائی شهرابی
 رئيس دانشگاه فردوسی مشهد


Untitledپیام تسلیت دکتر

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی