عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
فلسفه و حدود دخالت بیمه‌گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395عبدالله خدابخشی شلمزاری,محمد عابدی۲۰۲۰-۹
حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشریمحمد عابدی۲۰۲۱-۵
Legal Analysis of the Exemption of Iranian Red Crescent Relief Workers from Compensation for Traffic Accident Injuriesمحمد عابدی۲۰۲۱-۱۱
A Criticism of Partial Award No. 604 of Iran-US Claims Tribunal in its Interpretation of Iranian Properties under Paragraph 9 of Algiers General Declarationsمحمد عابدی۲۰۲۲-۴
اصول شکلی حاکم بر بهره‌برداری از حوضۀ دجله و فراتمحمد عابدی۲۰۲۲-۹
أسس المسؤولیة التقصیریة للوالدین عن الفعل الضار للصغیر (دراسة مقارنة)محمد عابدی۲۰۲۲-۹
Fair Arbitration in International Disputes From A Human Rights Perspective: With an Overview of Arbitration in the Maritime Environmentعبدالله خدابخشی شلمزاری,رضا معبودی نیشابوری۲۰۲۳-۱
THE PARIS AGREEMENT'S APPROACH TOWARD CLIMATE CHANGE LOSS AND DAMAGEمحمد عابدی۲۰۲۳-۳
The enforcement of jurisdiction agreements in Iranاعظم انصاری۲۰۲۳-۴
التحول فی شروط المسوولیه المدنیه للوالدین عن الفعل الضار للصغیرمحمد عابدی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۳-۶
تعویض الضرر المعنوی فی القانونین العراقی والایرنیمحمد عابدی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۳-۶
Compulsory Licenses of Patented Inventions in Iranian Lawسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۳-۸

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی