عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
موجبات جرح و خاتمه مأموریت داور در داوری تجاری بین المللیشقایق واحدکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۱/۰۹/۲۱
قاعده ی خصوصی و محرمانه بودن داوریعبدالحمید خدادادیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۱/۰۹/۱۴
آثار جرح و خاتمه مأموریت داور در داوری تجاری بین‌المللیسارا قاسمیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۱/۱۰/۰۳
حمایت ازاشخاص ثالث در شرکتهای تجاریمحمدکاظم خوش همدمکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۳/۱۰/۲۳
نفی یا تحدید مسئولیت حمل‌کنندگان کالا در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین‌‌المللیسمیرا کیهانیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۳/۱۰/۰۹
بررسی تطبیقی تکمیل خلاءهای قراردادی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکابهادر اربابکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۵/۰۲/۲۸
فسخ قرارداد بوسیله خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایرانعلیرضا طحانیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۵/۰۴/۲۲
تحلیل قواعد ویژه دادرسی مدنی در دعاوی دستگاه های دولتی و موسسات عمومیحجت فاتحی ابدال آبادیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شرایط و آثار حقوقی بازاریابی شبکه ای سالمعبدالکریم بهمنکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۵/۰۴/۲۲
محدودیت های فسخ قرارداد توسط خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالامریم مین باشیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۵/۱۰/۲۰
بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از مقدار با نگاهی به رویه قضاییسیدسعید نظریکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۱۲/۲۵
حمایت های مدنی از حقوق مالی آثار ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق).صبیح الصالحیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۶/۱۰/۱۲
مسئولیت مدنی داور و بیمه آن در اختلافات تجاری بین المللیسیدسجاد احمدیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۵/۰۴/۰۸
شرایط و آثار خرق شخصیت حقوقی شرکت در آرای داوریامیدرضا زارعیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۷/۱۱/۱۶
نظریه استقلال شرط داوری در حقوق ایران و انگلستانسجاد توکلوکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۷/۱۲/۲۶
مطالعه نظری وکاربردی حقوق مکتسبه متصرفان موقوفاتسیدمصطفی رضویکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۰۲/۰۲
اصول حاکم بر انتقال منافع در نظام حقوقی ایرانمحسن شاه حسینی تازیککارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۸/۰۴/۰۲
نظریه عمومی وابستگی قراردادها در حقوق ایران و فرانسهعلی اکبر فولادیندکتری(Ph.d)قبولی درافشان۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جایگاه نظریه سوء استفاده از حق در حقوق خانوادهزهرا برومندکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۰۶/۱۱
مطالعه تطبیقی مبنای خیارات و آثار مترتب بر آن در حقوق ایران، افغانستان و مصرمرتضی محقیدکتری(Ph.d)عابدی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
حدود اختیار دادگاه در اداره دعاوی مدنی در حقوق ایران و عراقمعصومه الکنانیدکتری(Ph.d)خدابخشی شلمزاری۱۳۹۹/۱۱/۱۹
شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و عراقحسام حمید کرم الشروعیدکتری(Ph.d)عابدی۱۳۹۹/۱۲/۱۹
بررسی تطبیقی وجوه تمایز شرکتهای سهامی و تعاونی در نظام حقوقی ایران و افغانستانعبدالواحد خالقیکارشناسی ارشدمحسنی۱۴۰۰/۰۶/۱۷
تحلیل اقتصادی- حقوقی بیمه مسئولیت مدنی در حوادث رانندگیرویا غفاریدکتری(Ph.d)عابدی۱۳۹۹/۱۲/۱۹
اجرای اجبارى تعهد در حقوق ایران و عراقغزوان صالح محمد العبیدیدکتری(Ph.d)قبولی درافشان۱۴۰۰/۰۴/۲۲
مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی در انتقال ویروس کرونازهرا حیدریکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۰۶/۱۷
بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض تعهد به عدم ازدواج مجدد در نظام حقوقی ایران و افغانستاناسدالله یوسفیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۰۳/۱۷
حمایت از مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی در حل و فصل اختلافاتنگار روخ چکاودکتری(Ph.d)انصاری۱۴۰۰/۱۰/۱۴
شیوه های جبران خسارات بدنی در حقوق ایران و افغانستانعبدالاحد احمدیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
بررسی تطبیقی ثبت شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران و افغانستانغلام سعید دانشکارشناسی ارشدمحسنی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
مطالعه فقهی -حقوقی قواعد تخصیص آبراضیه اکبری پسکنکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه و حقوق ایراننعیمه عبدالهی شهریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۷/۱۲
ابعاد حقوقی وکالت اتفاقیمجتبی شعبانی قلعه نوکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
قرابت سببی و رضاعی به عنوان مانع نکاح در حقوق ایران و افغانستانوکیل احمد جمالیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۸/۲۴
محدودیت‌های فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران و حقوق افغانستانلیلما ه حضرتکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۹/۱۵
تاثیر تشکیل و انحلال توافق طرفین بر اجرای آراء مدنیامیرحسین وحدتیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
مسئولیت مدنی ناشی از پلتفرم های آنلاین -مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا -فائزه زمردی فردکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۱۰/۲۰
تضامن در حقوق ایران و افغانستانسمیه مختاریکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
آثار انحلال قرارداد مشارکت در ساخت و تاثیر آن بر قرارداد پیش فروش ساختمان با تأکید رویه قضاییابراهیم حسن ابادیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
آثار کشف دلیل تازه در داوریحسین شعبانی سیلاخوریدکتری(Ph.d)خدابخشی شلمزاری۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی طلاق رجعی در نظام حقوقی ایران و افغانستان.نجیبه اسحاقزیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته در نظام حقوقی ایران و افغانستانرویا شریفیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
مسئولیت مدنی ناشی از ترک تکالیف اخلاقی و عرفیفاطمه بخشندهکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شرایط تحقق غصب در نظام حقوقی ایران و افغانستانمریم مودودیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۱۲/۲۳
معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و عراقمصطفی کریم سعدون المالکیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۲/۰۷/۱۸

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی