به اطلاع مي رساند آزمون جامع دوره دكتري حقوق جزا و جرم شناسي براي دانشجويان ايراني و بين الملل به صورت حضوري در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي  به شرح ذيل برگزار مي گردد:

آزمون كتبي و شفاهي در تاريخ  سه شنبه 1403/03/29

 ساعت 8 صبح الي16   

 

 

برای دریافت منابع به لینک مراجعه کنید

 

 

 

 

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی